Hur du håller i längden

Stresshanteringskurs för att värna återhämtning och hantera krav

Stresshanteringskursen ger förståelse för vad som bidragit till stressproblematik, samt verktyg för att skapa mer hållbara livsmönster. Syftet är att uppnå konkreta beteendeförändringar i riktning mot ett hållbart arbetsliv och en långsiktig hälsa.

Kursen vänder sig både till personer som vill arbeta förebyggande och till de som närmar sig gränsen för vad de orkar med, eller är sjukskrivna p g a stressrelaterade besvär.

Innehåll: Programmet baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och viket av fysisk aktivitet och spänning och bygger på välbeprövade metoder och klinisk forskning vid stressproblematik. Det innebär teori och praktiskt arbete med bl a gränssättning, oroshantering, perfektionism och återhämtning.

Format: Varje kurstillfälle innehåller information, diskussion och övningar. För att detta ska ge konkret utdelning i vardag och livskvalitet får deltagarna också träna på konkreta uppgifter mellan träffarna.


Gruppen träffas digitalt eller utomhus två gång i veckan under åtta veckor. Ett tillfälle på 2 timmar och ett tillfälle på 1 timma.
Kursen sker i grupp om 5-10 personer. Nästa kurs startar 19 oktober, teori tisdagar kl 9-11 och en timme Rörelse och Ro på torsdagar kl 15-16
Kursledare är beteendevetare/psykolog och fysioterapeut.

Intresseanmälan/frågor, kontakta Länshälsan:
Telefon: 018-67 76 00
E-post: info@lanshalsan.se

Dokument i utskriftsformat (pdf)