Om Länshälsan

Vi är inte någon jättekoncern. Vi styrs inte av några främmande aktieägare.
Det är vi som jobbar på Länshälsan som tillsammans äger bolaget.

Det betyder att som Länshälsans medarbetare gör vi allt vi kan för att våra kunder ska vara så nöjda som möjligt.

När Du som kund är nöjd med våra tjänster är vi nöjda, vi som är  Länshälsan Uppsala AB.

Länshälsan är en Närproducerad företagshälsovård ® - vad innebär det?

 • Lokal förankring
 • Tjänsteutveckling i nära dialog med kunden
 • En samarbetspartner som finns nära till hands
 • Samlad kompetens med intresse för kundens unika behov
 • Hög professionalitet i kombination med personligt bemötande
  Vi hjälper våra kunder till en hållbar utveckling av lönsam arbetshälsa, arbetsglädje och effektivitet.

Länshälsans kvalitetspolicy

 • Länshälsan Uppsala AB hjälper arbetsgivaren att bli en attraktiv arbetsgivare
 • Våra tjänster produceras i dialog med kunden
 • Vi levererar tjänster med hög kvalitet och vi värnar om ett personligt bemötande
 • Med samlad kompetens kan vi erbjuda ett helhetsperspektiv utifrån kundens behov
 • Vi erbjuder separat verksamhet för chefer och ledare
 • Vi följer lagar och författningskrav och arbetar evidensbaserat
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar