Stresshantering med mindfulness

Lär dig att hantera stress på ett bättre sätt

Kursen vänder sig till personer med hög stressnivå som närmar sig gränsen för vad de orkar med eller är sjukskrivna p g a stressrelaterade besvär.

Programmet är uppbyggt efter en kognitiv beteendeinriktad (KBT) modell och är utformat av Länshälsan.
Programmet bygger på klinisk forskning som har visat goda resultat vid stressrelaterade besvär.

Teman: Stressteori, beteendeförändring, kognitiv bearbetning, problemlösning, kommunikationsträning, medveten närvaro och acceptans, sömn, hantera återfall och vidmakthålla livsstilsförändringar.

Kursens upplägg är situationsanpassat och deltagarna arbetar utifrån aktuella stressproblem. Eftersom förändringar av stressbeteende bygger på praktisk inlärning av nya färdigheter arbetar vi med hemuppgifter. Deltagaren får träna i konkreta vardagssituationer mellan träffarna.

Gruppen träffas en gång i veckan under tio veckor. Dessutom ingår 2 uppföljningsträffar efter kursslutet.
Kursen sker i grupp om 6-9 personer.

Kursen leds av leg psykolog/beteendevetare med KBT inriktning.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Dokument i utskrifsformat (pdf)