Mindfulness
Din väg till medveten närvaro

-steg för steg i åtta veckor


En stor del av vår vakna tid går åt till att tänka på det som har hänt eller att planera för framtiden.
Nuet, den tid som är den enda vi egentligen har och kan påverka, försvinner lätt från vår uppmärksamhet.


Genom träning i mindfulness blir vi mer öppna för det som händer här och nu och förstår våra reaktioner bättre. Vi kan därigenom minska vår stress och kan lättare göra kloka val.

Syftet med kursen är att du som deltagare ska få en bra introduktion till vad mindfulness innebär och samtidigt få en skjuts framåt i etablerandet av egna hälsobefrämjande vardagsrutiner.
Den praktiska träningen följer upplägget i E-boken "Din väg till mindfulness" av M. Williams & D. Pennman.

Kursen sker i grupp om 8-10 personer som träffas en gång i veckan under åtta veckor. Dessutom ingår en uppföljningsträff efter kursavslut.
Inga förkunskaper krävs, men nyfikenhet och tålamod är bra utgångspunkter.

Träffarna leds av beteendevetare/leg. psykoterapeut med KBT-inriktning som också är utbildad mindfulnessinstruktör.Intresseanmälan/frågor, kontakta Länshälsan:
Telefon 018-67 76 00
E-post: info@lanshalsan.se

Dokument i utskriftsformat (pdf)