Hälsa & Arbetsmiljö

Länshälsan erbjuder en rad utbildningar och seminarier inom området hälsa och arbetsmiljö.
Vi skräddarsyr gärna utbildningsinsatser i samråd med kund. Exempel på utbildningar:

 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Livstil och hälsa
 • Min Qigong
 • Den goda sömnen
 • Kommunikation på jobbet
 • Stärk din självkänsla
 • Konflikthantering
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Hot och våld
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Missbruk på jobbet - vad gör jag?
 • Planera för pensionen
 • Arbetsteknik
 • Kroppskännedom