Krav & Funktionsschema (KOF)

Krav och Funktionsschema (KOF) används när du som arbetsgivare behöver en strukturerad genomgång av balansen mellan krav och funktion i nuvarande arbete för en medarbetare för att få underlag att ta ställning till om anpassning av arbetet är möjlig och vilka åtgärder som i så fall kan vara lämpliga.

Krav och Funktionsschema är en metod som utgår från ett möte mellan mötesledare från företagshälsovårdsteamet, den anställde och hens chef.
Mötet genomförs som ett strukturerat samtal mellan dessa och mötesledaren förbereder mötet, leder samtalet, dokumenterar och sammanfattar.

Metoden kan användas i alla branscher och oberoende av företagets/arbetsplatsens storlek. Metoden ger förutsättning att öka den anställdes delaktighet tidigt i rehabiliteringsprocessen.

Metoden ger ej svar på vad som behöver göras för att öka en persons arbetsförmåga utan avser att synliggöra områden där det finns en obalans mellan krav och förmåga och detta oavsett förekomst av eventuell sjukdom och diagnos.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Image Utskriftsformat, PDF (78,7 kB)