Fysioterapeuter/ergonomer

- Nytt namn på yrket sjukgymnast

Vi sjukgymnaster på Länshälsan följer med i tiden och byter namn till fysioterapeut!
Fysioterapeut visar på bredden i vårt yrke. Namnet sjukgymnast begränsar.
Därför bytte yrket namn den 1 januari 2014 och alla nyexaminerade får titeln fysioterapeut.
Alla legitimerade sjukgymnaster kan välja om de vill byta till den nya titeln eller behålla namnet sjukgymnast.
Därför kan du känna dig trygg oavsett om du besöker en fysioterapeut eller sjukgymnast. Båda titlarna är skyddade i lagstiftningen.

Vi arbetar med rådgivning och utbildning  i arbetsteknik / ergonomi.

I samarbete med övrig personal jobbar vi med:

  • Arbetsförmågebedömning
  • Rehabilitering
  • Fysioterapi/sjukgymnastik och behandling av arbetsrelaterade besvär