Frukostseminarium om konflikter

Temat för frukostseminariet är: ”Konflikter och några olika infallsvinklar kring hur de kan hanteras”
 Vad är en konflikt?
 Vad innebär mobbning på arbetsplatsen?
 Hur kan vi agera inom organisationen för att hantera konflikter och mobbning?

Hämta pdf om seminariet: Frukostseminarium maj.pdf