Arbetsplatsinriktat rehabstöd AIR - bidrag för utredande insatser som förebygger och förkortar sjukfall

Du som är arbetsgivare kan få bidrag för inköp av utredande insatser som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning.
Den utredande insatsen ska utföras av en godkänd företagshälsovård eller annan likvärdig godkänd aktör.

Arbetsplatsinriktat rehabstöd AIR kan behövas vid exempelvis:

 • Upprepad korttidsfrånvaro
 • Signaler om ohälsa
 • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
 • Om det finns risk för att den anställde kan bli sjukskriven
 • Om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställde att återgå i arbete efter sjukskrivningen
 • Om det finns risk för att den anställde blir långvarigt sjukskriven

Vad krävs för att få bidrag?

 • Bedömning av den anställdes funktion i förhållande till arbetsuppgifterna
 • Kartläggning av den anställdes hinder och resurser
 • Företagshälsovården eller aktören ska ha kunskap om arbetsplatsen samt föra dialog med chef och anställd om lämpliga fortsatta insatser
  *Överväga alternativ som arbetshjälpmedel, arbetsresor, anpassning, deltidssjukskrivning

Bidraget gäller inte för medicinsk eller annan behandling

Hur stort är bidraget?
Bidraget går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförs, dock max 10 000 kr/insats och år, högst 200 000kr/år och företag.

Enkelt att ansöka
Du ansöker om bidraget när den utredande insatsen är avslutad. Det finns ingen begränsning för antal utredningar/anställd och år.

Följande uppgifter behövs vid ansökan:

 • Vilken företagshälsovård/aktör som har anlitats
 • Vilken anställd det gäller
 • Handling som styrker det belopp som du har betalat för tjänsten

Blanketter och mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida - www.fk.se