Våra kännetecken

Länshälsan erbjuder en komplett företagshälsovård med medicinsk, psykiatrisk, ortopedisk, psykologisk/psykosocial, hälsopedagogisk, ergonomisk/sjukgymnastisk och teknisk kompetens.

Våra kunder tycker att vi kännetecknas av:

  • Tillgänglighet - trygghet
  • Dialog - lyhördhet
  • Samverkan - återkoppling
  • Hög kompetens - professionalitet
  • Personligt bemötande - engagemang  
  • Bra på det svåra

Hos oss kan du som kund förvänta dig en hög tillgänglighet och ett stort engagemang. Receptionen är alltid bemannad under kontorstid. Vi har snabba interna informations- och beslutsvägar vilket gör att vi kan möta våra kunders behov på ett flexibelt sätt. Vi vill hjälpa våra kunder när de möter svårigheter. Vi är bra på det svåra. Men vi är också med och arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Vi har lärt oss hur viktigt det är med samverkan och återkoppling till uppdragsgivaren i alla våra uppdrag. När det gäller rehabiliteringsarbete vet vi att tidig samverkan är en förutsättning för bra resultat. I våra individkontakter arbetar vi med tydliga mål och fokuserade korttidsinsatser.

Vi är experter på att hjälpa arbetsplatser och anställda att finna vägar till god arbetshälsa och en hälsosam livsstil. Att anlita oss är en lönsam investering!