Öppen Arbetsmiljöutbildning

Arbetsmiljöutbildningen ger grundläggande kunskaper och kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en god arbetsmiljö kan bidra till hälsa och goda prestationer.
Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud, HR-specialister och är öppen för olika företag/organisationer.


Innehåll:

 • Arbetsmiljölagen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Faktorer och samband som bidrar till hälsa och verksamhetsnytta
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (kränkande särbehandling)
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Våld och hot i arbetsmiljön

  Pedagogik:
  Teoretiska genomgångar varvas med dialog kring olika fallbeskrivningar

  Datum och plats:
  Onsdag 9 oktober 2019, kl 09.00-16.30, Uppsala, lokal meddelas inför kursstart

  Anmälan:
  Skickas via epost senast måndag 27 september 2019 till info@uppsalachefsforum.se.se
  Ange ditt namn, fakturaadress samt eventuell fakturareferens

  Villkor:
  Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till 2 veckor innan kursstart, vid ändring därefter debiteras hela kursavgiften

  Ytterligare information:
  Anders Gustafsson, Organisationskonsult/Chefscoach, PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFuZGVycy5ndXN0YWZzc29uQHVwcHNhbGFjaGVmc2ZvcnVtLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmFuZGVycy5ndXN0YWZzc29uQHVwcHNhbGFjaGVmc2ZvcnVtLnNlPC9hPg==   
  Christian Ingerholt, Leg psykolog, PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNocmlzdGlhbi5pbmdlcmhvbHRAbGFuc2hhbHNhbi5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5jaHJpc3RpYW4uaW5nZXJob2x0QGxhbnNoYWxzYW4uc2U8L2E+

Välkommen med din anmälan!

Dokument för utskrift (pdf)