Öppen Arbetsmiljöutbildning

Arbetsmiljöutbildningen ger grundläggande kunskaper och kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en god arbetsmiljö kan bidra till hälsa och goda prestationer.
Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud, HR-specialister och är öppen för olika företag/organisationer.


Innehåll:

 • Arbetsmiljölagen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Faktorer och samband som bidrar till hälsa och verksamhetsnytta
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (kränkande särbehandling)
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Våld och hot i arbetsmiljön

  Pedagogik:
  Teoretiska genomgångar varvas med dialog kring olika fallbeskrivningar


  Datum och plats:
  Nästa utbildningstillfällen är onsdagarna 11 och 18 november 2020, kl 08.00-12.00, Uppsala. Välkomstbrev med information om plats och lokal skickas veckan innan kursstart. Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till 2 veckor innan kursstart, vid ändring därefter debiteras hela kursavgiften

Inbjudan Öppen Arbetsmiljöutbildning november 2020.pdf
                                                                                                                      

Ytterligare information:
Anders Gustafsson, Organisationskonsult/Chefscoach, PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFuZGVycy5ndXN0YWZzc29uQHVwcHNhbGFjaGVmc2ZvcnVtLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmFuZGVycy5ndXN0YWZzc29uQHVwcHNhbGFjaGVmc2ZvcnVtLnNlPC9hPg==   
Christian Ingerholt, Leg psykolog, PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNocmlzdGlhbi5pbmdlcmhvbHRAbGFuc2hhbHNhbi5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5jaHJpc3RpYW4uaW5nZXJob2x0QGxhbnNoYWxzYW4uc2U8L2E+