Organisationskonsulter

Som organisationskonsulter arbetar vi med förändringsarbete i organisationer. Vi underlättar förändring och utveckling genom anpassade insatser på individ- grupp och organisationsnivå.  Vi har en bred verktyglåda för vårt uppdrag.