Krisstöd kopplat till Covid-19

Länshälsan erbjuder dig som arbetsgivare vägledning i krisstödjande insatser och i de ledarutmaningar som uppstår under och efter en tid av oro och snabba förändringar.

Insatserna kan vara riktade till både chefer och medarbetare. Upplägget anpassas efter behovsbild och planeras tillsammans med dig som beställare.

Insatserna kan utföras både via videolänk, telefon och som fysiska möten. Mötesformen beslutas i samråd med beställare.
För beställning av krisstöd under vardagar kl. 8-17 kontakta Länshälsan på telefon 018-677600.

För beställning av insatser till dig som chef, ledare eller ledningsgrupp kontakta vår enhet Uppsala Chefsforum under vardagar kl. 8-17 på telefon 018-430 32 00 eller via e-post info@uppsalachefsforum.se