Från och med 1 november 2021 kommer de delar av Arbetsmiljöverkets AFS 2019:3 som berör Handintensivt arbete att börja gälla.