Medicinska kontroller - Varför finns de? Arbetsgivare - vad behöver du veta om medicinska kontroller i arbetslivet

Ny föreskrift gällande Medicinska kontroller i Arbetslivet (AFS 2019:3) föreligger från 1 nov 2019 vilket i praktiken innebär nya krav för er som Arbetsgivare. Vi kommer att gå igenom de förändringar som börja gälla samt de nya kontroller som tillkommit t. ex vid handintensivt arbete och exponering för kvicksilver.