Frukostseminarium 4 mars kl 7.45-9.15

Medicinska kontroller - Varför finns de?
Arbetsgivare - vad du behöver veta om medicinska kontroller i arbetslivet

Risk- och exponeringsbedömning - utför ni det på era arbetsplatser idag? Vad finns det för risker om de inte utförs eller sker på fel sätt.
Ni kommer få möjlihtet att träffa företagsläkare, fysioterapeut/ergonom och arbetsmiljöingenjör samt kunna ställa frågor om vad som gäller för ert företag
Se nedan för mer info och anmälan