Företagssköterskor

Vi är en bra första kontakt när det gäller din arbetsmiljö eller din hälsa.
Genom vår företagssköterskemottagning och vår telefontid är vi lätta att nå.
Vi kan smidigt förmedla kontakt med övriga konsulter inom Länshälsan.

Vi arbetar bl a med:

  • Hälsoundersökningar
  • Livsstilscoaching
  • Lagstadgade hälsokontroller
  • Råd och stöd vid missbruksfrågor
  • Smittskydd och vaccinationer
  • Rökavvänjning
  • Utbildningar