Företagsläkare

Våra huvudsakliga arbetsområden är:

  • Arbetsmedicinska bedömningar
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Missbruksproblematik

Det innebär att vi bedriver mottagningsverksamhet med diagnostik, utredning, behandling. Vi medverkar i rehabiliteringsmöten och rehabiliteringsplanering och gör  helhetsbedömningar av arbetsförmågan.

Vi har kompetens när det gäller smittskydd och gör bl a vaccinationsbedömningar.
Tillsammans med våra företagssköterskor utför vi lagstadgade hälsokontroller.