Byggställning vid entrée Dag Hammarskjöldsväg 10B pga takomläggning

Entréerna vid Dag Hammarskjölds väg 10 B kan användas som vanligt och det kommer att skyltas upp vilka verksamheter som håller till i fastigheten med entré 10 b, då den skyltning som finns idag hamnar innanför byggställningen. Cykelstället som står på den sidan kommer dock inte kunna nyttjas under hela takomläggningstiden.