Arbetsmiljöingenjör

Länshälsans arbetsmiljöingenjör utreder, analyserar och mäter buller, vibrationer, belysning, kemikalier, ventilation m.m. Deltar i skyddsronder på arbetsplatser. Arbetar med utbildning och information som rör den fysiska arbetsmiljön.