"Önskar du få kontroll över din alkoholkonsumtion?"

15-metoden Alkoholberoende
Tidiga insatser i arbetslivet mot alkoholberoende

Alkoholproblem kan leda till ökad ohälsa och frånvaro från arbetet samt till ökad risk för olyckor på arbetsplatsen.

15-metoden är en kort och effektiv behandling där målgruppen är personer med måttlig till svår alkoholproblematik.

En motiverande samtalsbehandling som omfattar tre steg. Inleds med en screening och kort rådgivning. Sedan fem besök med fördjupad bedömning av alkoholvanorna och samtalsbehandling utifrån individens behov av stöd. Provtagning av alkoholmarkörer – CDT och PEth tas vid varje besökstillfälle. Leverprover tas vid första tillfället och följs upp vid avvikande värden.
Eventuellt läkarbesök bokas om behov finns av läkemedel som stöd för nykterhet.

Tidsåtgång:
1,30 tim/tillfälle inkluderande besök, sammanställning av självhjälpsmaterial och dokumentation. Däröver debiteras provtagningskostnader.

Kontakt:
Kontakta  oss på, tel: 018-67 76 00, epost: info(at)lanshalsan.se


Image 15-Metoden (utskriftsformat, PDF-fil) (115,9 kB)