Arbetsmiljöutbildningen ger grundläggande kunskaper och kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en god arbetsmiljö kan bidra till hälsa och goda prestationer. Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud, HR-specialister och är öppen för olika företag/organisationer. Nästa utbildningstillfälle är torsdagarna 11 och 25 november, kl 8.15-12.00. Sista anmälningsdag 28 oktober.